เคไอเคอินเตอร์เซอร์วิส บจก.


เคไอเคอินเตอร์เซอร์วิส บจก.

Full Description


เคไอเคอินเตอร์เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

510 สุขาภิบาล 12 นกแก้ว ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

510 Sukhaphibal 12, Nokkaew Rd., Taiban, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2395-4580, 0-2387-2377

Fax

0-2703-5772

...