กิจวิสัย บจก.

wisai1999@gmail.com
กิจวิสัย บจก.

Full Description


กิจวิสัย บจก.

จำหน่าย บริการซ่อมและเช่ากล้องสำรวจ GPS กล้องระดับ กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์

E-BOOK 2017_Page_321Bที่อยู่ (ภาษาไทย)

51 ลาดพร้าว-วังหิน 48 ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

51 Ladphrao-Wanghin 48, Ladphrao-Wanghin Rd., Ladphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2539-6141~4

Fax

0-2539-6145