กิจพานิช บจก.

info@kijpanich.com
กิจพานิช บจก.

Full Description


กิจพานิช บจก.
บริการงานอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

3 รามอินทรา 55/8 รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

3 Ramintra 55/8, Ramintra Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2508-5300

Fax

0-2508-5330