กิจไพศาลการช่าง หจก.


กิจไพศาลการช่าง หจก.

Full Description


กิจไพศาลการช่าง หจก.
ผลิตและจำหน่ายบานพับที่อยู่ (ภาษาไทย)

2 รามอินทรา 42 (แยก 2) รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.

Address (English)

2 Ramintra 42 (Yak 2), Ramintra Rd., Khannayao, Khannayao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2510-6145, 0-2510-9223

Fax

0-2519-4904