คีย์ล็อค แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง บจก.


คีย์ล็อค แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง บจก.

Full Description


คีย์ล็อค แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง บจก.
รับประกอบแม่กุญแจทุกชนิดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ (ภาษาไทย)

200 หมู่ 1 เทพารักษ์ กม.21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

200 Moo 1, Theparak Km.21 Rd., Bangsaotong, Bangsaothong, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2315-5198, 0-2315-5196, 0-2706-4775

Fax

0-2706-4775