เกียรติพงษ์ ก่อสร้าง หจก.


เกียรติพงษ์ ก่อสร้าง หจก.

Full Description


เกียรติพงษ์ ก่อสร้าง หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไป งานราชการที่อยู่ (ภาษาไทย)

44 อินทามระ 33 (แยก 2) สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

44 Inthamara 33 (Yak 2), Suthisan Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2277-3038, 0-2277-3478

Fax

0-2277-4186, 0-2275-4496

...