เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.


เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.

Full Description


เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

138/108 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น 30 นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.

Address (English)

138/108 Jewellery Centre Bldg., 30th Fl., Nares Rd., Sipraya, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2237-1999

Fax

0-2237-2666