เคซีเอส คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.


เคซีเอส คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.

Full Description


เคซีเอส คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความสะอาด ขัด-ล้างกระจกบนอาคารสูงที่อยู่ (ภาษาไทย)

81 กรุงเทพฯ-นนทบุรี 37 กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

81 Krungthep-Nonthaburi 37, Krungthep-Nonthaburi Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2585-3322, 0-2585-7902, 0-2535-8135-6

Fax

0-2585-3322

...