เก้าจั่ว บจก.

sukitv@yahoo.com
เก้าจั่ว บจก.

Full Description


เก้าจั่ว บจก.
รับออกแบบและรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

107 ลาดพร้าว 96 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

107 Latphrao 96, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2539-6896

Fax

0-2530-4472

...