คหการ บจก.


คหการ บจก.

Full Description


คหการ บจก.
รับสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

20 ประชานิเวศน์ 3 (14/8) ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

20 Prachaniwet 3 (14/8), Thasrai, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2952-8355, 0-2591-0459, 0-2-580-8376

Fax

0-2952-9217

...