เค วาย เมทอล เวิร์ค (ประเทศไทย) บจก.


เค วาย เมทอล เวิร์ค (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


เค วาย เมทอล เวิร์ค (ประเทศไทย) บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กทนไฟที่อยู่ (ภาษาไทย)

15 หมู่ 11 ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

15 Moo 11, Lamlukka Rd., Buengkhamproi, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2987-8384-5, 0-2997-4683-4

Fax

0-2987-8384-5, 0-2977-4564