เค. สแควร์ บจก.


เค. สแควร์ บจก.

Full Description


เค. สแควร์ บจก.
บริการงานประตูและหน้าต่าง วัสดุก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

151/81 แจ้งวัฒนะ 14 แจ้งวัฒนะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

151/81 Chaeng Watthana 14, Chaeng Watthana Rd., Sikun, Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2249-6991

Fax

0-2249-6991