เค.เอส.ธนสาร บจก.

ksthanasarn@hotmail.com
เค.เอส.ธนสาร บจก.

Full Description


เค.เอส.ธนสาร บจก.
รับเหมางานระบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

364-366 ลาดพร้าว 132 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

364-366 Latphrao 132, Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2377-7111, 0-2375-4574

Fax

0-2378-0955

...