เค.เอส.ซี. คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.


เค.เอส.ซี. คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.

Full Description


เค.เอส.ซี. คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.
บริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน โรงงาน เช็ดกระจกสูง จำหน่ายน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

649/19 ศรีนครพัฒนา นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

649/19 Sinakhonphatthana, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2734-5601, 0-2153-2653-5

Fax

0-2153-2654

...