เค พี เอ็น เซ็นเตอร์ บจก.


เค พี เอ็น เซ็นเตอร์ บจก.

Full Description


เค พี เอ็น เซ็นเตอร์ บจก.
รักษาความปลอดภัย รับจัดบอดี้การ์ด อารักขาบุคคล และสถานที่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1094/14 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1094/14 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2272-2480

...