ก.นำเบญจพลพาณิชย์ หจก.


ก.นำเบญจพลพาณิชย์ หจก.

Full Description


ก.นำเบญจพลพาณิชย์ หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

32 วชิรธรรมสาธิต 44 สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

32 Vachirathamsathit 44, Sukhumvit 101/1 Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2747-6556-8

Fax

0-2747-6551

...