เค.เอ็ม.แอล เทคโนโลยี บจก.

info@kumwell.com
เค.เอ็ม.แอล เทคโนโลยี บจก.

Full Description


เค.เอ็ม.แอล เทคโนโลยี บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์ระบบสายล่อฟ้า, อุปกรณ์ระบบลงดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/3 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

100/3 Thesabalsongkhor Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2954-3630-2, 0-2954-3455

Fax

0-2591-7891