เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น บจก.


เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

236/7 กิ่งจันทร์ 12 จันทร์ แขวง วัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม กทม.

Zip code

10120

Tel.

0-2681-1477

Fax

0-2681-1479