สถาปนิก เค.เจ.เอ็ม. บจก.


สถาปนิก เค.เจ.เอ็ม. บจก.

Full Description


สถาปนิก เค.เจ.เอ็ม. บจก.
บริษัทสถาปนิกที่อยู่ (ภาษาไทย)

49-49/2 บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.

Address (English)

49-49/2 Boromratchonni Rd., Thalingchan, Talingchan, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2435-8892, 0-2435-8894

Fax

0-2435-8896