เค.จี.วิศวกรรม บจก.

info@kge.co.th
เค.จี.วิศวกรรม บจก.

Full Description


เค.จี.วิศวกรรม บจก.
รับเหมาก่อสร้าง เดินสายภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

112/111 อาคารเอส.เอ็น.ที. เรวดี 8 ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

112/111 S.N.T. Bldg., Rewadi 8, Tiwanon Rd., Talatkhwan, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2951-4455

Fax

0-2951-5542, 0-2951-5535

...