เค.เดนซ่า หจก.


เค.เดนซ่า หจก.

Full Description


เค.เดนซ่า หจก.
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

205 หมู่ 6 สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

Address (English)

205 Moo 6, Suksawat Rd., Naikhlongbangplakot, Phrasamutchedi, Samutprakan

Zip code

10290

Tel.

0-2816-1801-5

Fax

0-2816-1807

...