เค. ดี. เอส (1998) บจก.


เค. ดี. เอส (1998) บจก.

Full Description


เค. ดี. เอส (1998) บจก.
ผลิตและจำหน่ายบานพับประตู, หน้าต่าง, บุ๊กเหล็ก, รางประตูที่อยู่ (ภาษาไทย)

12 รามคำแหง 187/1 แยก 5 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

12 Ramkhamhaeng 187/1 Section 5, Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2517-6670-1

Fax

0-2917-6080