เค.ชาน คอนสตรัคชั่น บจก.

kc.architects@hotmail.com
เค.ชาน คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เค.ชาน คอนสตรัคชั่น บจก.
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

88/64 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

88/64 Thesabal Songkhor Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2589-9240

Fax

0-2580-4595

...