เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.

info@kcproperty.co.th, seller@kcproperty.co.th
เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.

Full Description


เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.
พัฒนาธุรกิจอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

41292 หมู่ 11 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

41292 Moo 11, Ramkhamhaeng Rd., Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2373-7788

Fax

0-2373-4966, 0-2728-0753 กด 0

...