เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.

info@kcproperty.co.th, seller@kcproperty.co.th
เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.

Full Description


เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.
พัฒนาธุรกิจอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

41292 หมู่ 11 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

41292 Moo 11, Ramkhamhaeng Rd., Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2373-7788

Fax

0-2373-4966, 0-2728-0753 กด 0