เค. ซี. เฟรมเทค บจก.

kcframetech@yahoo.com
เค. ซี. เฟรมเทค บจก.

Full Description


เค. ซี. เฟรมเทค บจก.
ผลิตและติดตั้งบานประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม บานเลื่อน บานสวิง บานกระทุ้งและบานเกล็ด พร้อมด้วยกระจกที่อยู่ (ภาษาไทย)

762 บางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

762 Bangkhae Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2413-2598 (Auto)

Fax

0-2413-2598 ต่อ 14