เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น บจก.


เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง -สถาปัตย์ และงานระบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

709/3 ลาดกระบัง 1/7 อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

709/3 Ladkrabang 1/7, On-Nuch - Ladkrabang Rd., Ladkrabang, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2737-1011-5

Fax

0-2737-1011 ต่อ 2222

...