เจวีพีเค ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ บจก.

info@jvpk.co.th
เจวีพีเค ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ บจก.

Full Description


เจวีพีเค ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ บจก.
ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคารอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

27 กรุงเทพฯ-กรีฑา 7 กรุงเทพฯ-กรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

27 Krungthep-Kreetha 7, Krungthep-Kreetha Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2346-9117-9

Fax

0-2346-9068