จุไถ่ ก่อสร้าง และตกแต่ง บจก.

zhutaico@truemail.co.th
จุไถ่ ก่อสร้าง และตกแต่ง บจก.

Full Description


จุไถ่ ก่อสร้าง และตกแต่ง บจก.
รับออกแบบงานก่อสร้างและตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

638 ลาดพร้าว 109 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

638 Latphrao 109, Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2731-1773, 0-2377-4638

Fax

0-2736-1238, 0-2731-1773

...