โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ บจก.


โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ บจก.

Full Description


โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ บจก.
บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์และให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

175 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

175 19th. Fl., Sathorn City Tower, Sathon Tai Rd., Thung Mahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2624-6500

Fax

0-2679-6517