จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บจก.

webmaster@yorkthai.com
จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บจก.
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ และบริการติดตั้งระบบห้องเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 8 พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

719 KPN Tower, 8th Fl., Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2717-1260-70, 0-2717-1101-5

Fax

0-2717-1325-6