จอห์น-ปอล อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

contact@johnpaul.co.th
จอห์น-ปอล อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


จอห์น-ปอล อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยชายและหญิงที่มีคุณภาพ



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

954, 956 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

954, 956 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2735-2904-5, 0-2735-0577

Fax

0-2735-2988

...