เจ.เอ็น.วี. อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์ บจก.

jnvinter@yahoo.com, jnvinter@asiaaccess.net.th
เจ.เอ็น.วี. อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์ บจก.

Full Description


เจ.เอ็น.วี. อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

66/13 หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

66/13 Moo 8, Bangkrasor, Mueang, Mahasarakham

Zip code

11000

Tel.

0-2965-5582-3

Fax

0-2965-5584