เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

info@jme-nt.com
เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


  • จำหน่ายน้ำยาลอกสีอลูมิเนียม น้ำยาลอกสนิม น้ำยาลอกสนิมชิ้นงาน น้ำยากัดสนิม ผงบำบัดน้ำเสีย
  • จำหน่ายผงบำบัดน้ำเสีย เคมีบำบัดน้ำเสียโรงงาน เอทิลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาล้างมือ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

420/59 กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

420/59 Karnchanaphisek Rd., Dokmai, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2181-5386-7, 0-2748-7740

Fax

0-2181-5388, 0-2748-7725