สำนักงานออกแบบจิตติ บจก.


สำนักงานออกแบบจิตติ บจก.

Full Description


สำนักงานออกแบบจิตติ บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/154 อารีย์ 5 พหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กทม.

Address (English)

5/154 Aree 5, Phahonyothin Rd., Thungphayathai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2617-0025

Fax

0-2617-0026