จิตรมาสเคเทอริ่ง บจก.

marketing@partysolutionsthailand.com, sales@partysolutionsthailand.com
จิตรมาสเคเทอริ่ง บจก.

Full Description


จิตรมาสเคเทอริ่ง บจก.
รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ รับทำอาหารทุกชาติ บริการอาหารกล่อง เบเกอร์รี่กล่องที่อยู่ (ภาษาไทย)

2014/7 พหลโยธิน 34 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

2014/7 Phaholyothin 34, Phaholyothin Rd., Lat Yao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2561-2350-3

Fax

0-2561-2360

...