จิตอิ่มบุญ บจก.

jeimb@ksc.th.com
จิตอิ่มบุญ บจก.

Full Description


จิตอิ่มบุญ บจก.
รับจัดเลี้ยง อาหารว่าง กาแฟ ปาร์ตี้จัดงาน งานมงคลและงานพิธีต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

28/135 หมู่บ้านกลางเมือง โชคชัย 4 ลาดพร้าว 53 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

28/135 Klangmueang Village Chokchai 4, Ladphrao 53 Rd., Ladphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2530-1709

Fax

0-2530-1710

...