จีระเรือง บจก.

boonthumj@gmail.com
จีระเรือง บจก.

Full Description


จีระเรือง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

449/20 วัดจันทร์ใน เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

449/20 Wat Channai, Charoenkrung Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2289-2103, 0-2289-2397, 0-2291-4611

Fax

0-2291-4579

...