จิวการช่าง หจก.


จิวการช่าง หจก.

Full Description


จิวการช่าง หจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

513 สุขุมวิท 93 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

513 Sukhumvit 93, Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2331-2162-3

Fax

0-2331-3495