เจนบรรเจิด บจก.

info@jb-mhg.com, info@jenbunjerd.com, mc2@jenbunjerd.com
เจนบรรเจิด บจก.

Full Description


เจนบรรเจิด บจก.
จำหน่ายรถฟอร์คลิฟต์ รถเข็นและอะไหล่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

359 บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

359 Bond Street Rd., Bangphut, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

02-096-9898

Fax

02-015-2445

Category