สถาปนิกและออกแบบภายใน จรินทร์ รอดประเสริฐ


สถาปนิกและออกแบบภายใน จรินทร์ รอดประเสริฐ

Full Description


สถาปนิกและออกแบบภายใน จรินทร์ รอดประเสริฐ
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

9 พหลโยธิน 32 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

9 Phahonyothin 32, Phahonyothin Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2579-1092, 0-2579-2204, 0-2941-7588

Fax

0-2941-7599