เจนิช แปลน บจก.

info@janich-plan.com, janich_plan@hotmail.com
เจนิช แปลน บจก.

Full Description


เจนิช แปลน บจก.
รับเหมาก่อสร้าง และออกแบบภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

23/233 โชคชัย 4 (แยก 59) ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

23/233 Chokchai 4, (Yak 59), Ladphrao Rd., Ladphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2935-9101-2

Fax

0-2935-9103

...