จักรเพชรวิศวกิจ บจก.


จักรเพชรวิศวกิจ บจก.

Full Description


จักรเพชรวิศวกิจ บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

84-86 จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.

Address (English)

84-86 Chakphet Rd., Wangburaphaphirom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2623-7894-5

Fax

0-2225-7778

...