เจ เอส ที ซิสเต็ม บจก.


เจ เอส ที ซิสเต็ม บจก.

Full Description


เจ เอส ที ซิสเต็ม บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

267/16-17 ทวีวัฒนา สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

267/16-17 Thawiwatthana, Sathupradit Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2285-5713, 0-2213-1702, 0-2678-4972-8, 0-2287-0830

Fax

0-2285-5479

...