เจ.เค.บิวเดอร์ส บจก.

info@jkbuilders.co.th
เจ.เค.บิวเดอร์ส บจก.

Full Description


เจ.เค.บิวเดอร์ส บจก.
ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

61 ศูนย์วิจัย-เปรมฤทัย เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

61 Soonvijai-Premruethai, New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2716-7775

Fax

0-2716-7774

...