เจ.ดี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น (2007) หจก.


เจ.ดี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น (2007) หจก.

Full Description


เจ.ดี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น (2007) หจก.
รับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ออกแบบอาคาร งานโครงสร้าง ต่อเติม ตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

315 หมู่ 6 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

Address (English)

315 Moo 6, Maeku, Maesot, Tak

Zip code

63110

Tel.

0-5555-1132

Fax

0-5555-1132

...