เจ.ดี. ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.


เจ.ดี. ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เจ.ดี. ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบโครงสร้างสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

512 พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

512 Phayathai Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2215-3074

Fax

0-2215-2503

...