เจ ซี ซี คอนสตรัคชั่น บจก.


เจ ซี ซี คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เจ ซี ซี คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างงาน ออกแบบทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

202/53 หมู่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

Address (English)

202/53 Moo 1, Phimonrat, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2571-4794

Fax

0-2571-4795

...