ไอเท็ม เซฟตี้ โซลูชั่น บจก.

itemsafety@gmail.com
ไอเท็ม เซฟตี้ โซลูชั่น บจก.

Full Description


สินค้า
1. อุปกรณ์นิรภัย เช่น หมวกนิรภัย หน้ากากกันละอองสารเคมี ปลั๊ก อุดหู รองเท้านิรภัย ฯลฯ
2. อุปกรณ์ประดับยนต์ เชน่ กล้องถอยหลัง อุปกรณ์เพื่อ ความบันเทิงในรถ ฯลฯ
3. อุปกรณ์สำหรับติดตามและควบคุมรถยนต์อาศัยระบบ GPS
4. อุปกรณ์ RFID เช่น เครื่องอ่าน เครื่องบันทึกข้อมูล และแผ่นชิพ

บริการ
1. การบริการติดตั้ง อุปกรณป์ ระดับยนต์โดยช่างผู้ชำนาญการ
2. การบริการสัญญาณและระบบซอฟท์แวร์สำหรับติดตามยานยนต์
3. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบติดตาม
4. การพัฒนาและวางระบบ RFID ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า ตามลักษณะธรุกิจ

Catalog2014WEBSITEที่อยู่ (ภาษาไทย)

18 ซอยเทอดไท 51 ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Zip code

10160

Tel.

0-2457-3565

Fax

0-2457-3564