อิตัลไทยอุตสาหกรรม บจก.

iti@italthai.co.th
อิตัลไทยอุตสาหกรรม บจก.

Full Description


อิตัลไทยอุตสาหกรรม บจก.

  • จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • จำหน่ายเครื่องก่อสร้าง, เครื่องจักรกลหนัก


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2013 อาคารอิตัลไทย เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2013 Italthai Blg., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2318-1617-22, 0-2319-1031-40, 0-2319-2021-37

Fax

0-2318-2654, 0-2318-3027