อิตัลไทยวิศวกรรม บจก.

eed@italthaiengineering.com
อิตัลไทยวิศวกรรม บจก.

Full Description


อิตัลไทยวิศวกรรม บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2034/124 Italthai Tower, 29th.fl., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2723-4420-5, 0-2716-0100-4

Fax

0-2723-4427